RSS Feed Items:

Mon 2023.02.06

Content Tags Group
Chapter 374 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2023.02.05

Content Tags Group
Chapter 20 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations

Sat 2023.02.04

Content Tags Group
Chapter 241 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Sat 2023.02.04

Content Tags Group
Chapter 240 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2023.02.02

Content Tags Group
Chapter 523.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2023.02.01

Content Tags Group
Idle Talk 7.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2023.01.31

Content Tags Group
Chapter 522.3 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2023.01.30

Content Tags Group
Chapter 373 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2023.01.29

Content Tags Group
Chapter 19 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2023.01.26

Content Tags Group
Chapter 522.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2023.01.25

Content Tags Group
Idle Talk 7.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2023.01.24

Content Tags Group
Chapter 522.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2023.01.23

Content Tags Group
Chapter 372 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2023.01.22

Content Tags Group
Chapter 18 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Shoujo Shinsori Translations

Fri 2023.01.20

Content Tags Group
Chapter 239 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2023.01.19

Content Tags Group
Chapter 521.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2023.01.18

Content Tags Group
Idle Talk 6.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2023.01.17

Content Tags Group
Chapter 521.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2023.01.16

Content Tags Group
Chapter 371 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2023.01.15

Content Tags Group
Chapter 17 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Shoujo Shinsori Translations

Fri 2023.01.13

Content Tags Group
Chapter 238 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2023.01.12

Content Tags Group
Chapter 520.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2023.01.11

Content Tags Group
Chapter 520.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Tue 2023.01.10

Content Tags Group
Idle Talk 6.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Mon 2023.01.09

Content Tags Group
Chapter 370 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Mon 2023.01.09

Content Tags Group
Chapter 519.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Sun 2023.01.08

Content Tags Group
Chapter 16 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations
Chapter 237 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2023.01.05

Content Tags Group
Chapter 519.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2023.01.04

Content Tags Group
Idle Talk 5.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2023.01.03

Content Tags Group
Chapter 518 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2023.01.02

Content Tags Group
Chapter 369 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2023.01.01

Content Tags Group
Chapter 15 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.12.30

Content Tags Group
Chapter 236 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.12.29

Content Tags Group
Chapter 40 Action, Avoid the Death Route!, Comedy, Fantasy, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Mon 2022.12.26

Content Tags Group
Chapter 368 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2022.12.25

Content Tags Group
Chapter 14 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations

Sat 2022.12.24

Content Tags Group
Chapter 235 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.12.23

Content Tags Group
Chapter 234 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.12.22

Content Tags Group
Chapter 233.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.12.22

Content Tags Group
Idle Talk 5.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Wed 2022.12.21

Content Tags Group
Chapter 233.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Wed 2022.12.21

Content Tags Group
Chapter 517.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Tue 2022.12.20

Content Tags Group
Chapter 232 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Tue 2022.12.20

Content Tags Group
Chapter 517.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.12.19

Content Tags Group
Chapter 231 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Mon 2022.12.19

Content Tags Group
Chapter 367 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2022.12.18

Content Tags Group
Chapter 230.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2022.12.18

Content Tags Group
Chapter 13 Cooking, Fantasy, My House is Too Cheat!, Romance, Slice of Life Shinsori Translations

Sat 2022.12.17

Content Tags Group
Chapter 230.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations