RSS Feed Items:

Wed 2019.04.17

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 73 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.04.16

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 173 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Mon 2019.04.15

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 362 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sat 2019.04.13

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 172 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Fri 2019.04.12

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 39 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.04.11

Content Tags Group
Homepage Shinsori Translations

Wed 2019.04.10

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 72 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.04.09

Content Tags Group
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 177 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations

Mon 2019.04.08

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 361 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sun 2019.04.07

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 171 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Sat 2019.04.06

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 119 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Fri 2019.04.05

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 38 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.04.04

Content Tags Group
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 51 Child Rearing Hero Shinsori Translations

Thu 2019.04.04

Content Tags Group
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 50 Child Rearing Hero Shinsori Translations

Thu 2019.04.04

Content Tags Group
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 49.6 Child Rearing Hero Shinsori Translations

Wed 2019.04.03

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 71.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.04.02

Content Tags Group
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 176.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations

Mon 2019.04.01

Content Tags Group
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Side Story 1 Child Rearing Hero Shinsori Translations

Mon 2019.04.01

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 360 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sat 2019.03.30

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 170 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Fri 2019.03.29

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 37 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.03.28

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 169 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Wed 2019.03.27

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 71 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.03.26

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 168 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Mon 2019.03.25

Content Tags Group
Novels Shinsori Translations

Mon 2019.03.25

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 359 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sun 2019.03.24

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 118.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Sat 2019.03.23

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 118 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Sat 2019.03.23

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – V6 Illustrations Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Fri 2019.03.22

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 36 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.03.21

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 167 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Wed 2019.03.20

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 70 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.03.19

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 358 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 166 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Sat 2019.03.16

Content Tags Group
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 176 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations

Fri 2019.03.15

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 35 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.03.14

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 165 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Wed 2019.03.13

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 69 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.03.12

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 357 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sun 2019.03.10

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 164 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Sat 2019.03.09

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 117 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Fri 2019.03.08

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 34 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.03.07

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 116 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Wed 2019.03.06

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 68.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations

Tue 2019.03.05

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 163 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Mon 2019.03.04

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 356 Shomin no Aji Shinsori Translations

Sun 2019.03.03

Content Tags Group
Isekai Yururi Kikou – Chapter 162 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations

Sat 2019.03.02

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 115 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations

Fri 2019.03.01

Content Tags Group
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 33 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations

Thu 2019.02.28

Content Tags Group
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 114 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations