RSS Feed Items:

Wed 2022.10.05

Content Tags Group
Chapter 46.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.10.04

Content Tags Group
Chapter 508.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.10.03

Content Tags Group
Chapter 356 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.09.30

Content Tags Group
Chapter 210 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.09.29

Content Tags Group
Chapter 507.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.09.28

Content Tags Group
Chapter 46.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.09.27

Content Tags Group
Chapter 507.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.09.26

Content Tags Group
Chapter 355 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Tue 2022.09.20

Content Tags Group
Chapter 506.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.09.19

Content Tags Group
Idle Talk 15 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.09.16

Content Tags Group
Chapter 209 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.09.15

Content Tags Group
Chapter 506.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.09.14

Content Tags Group
Chapter 45.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.09.13

Content Tags Group
Chapter 505.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.09.12

Content Tags Group
Chapter 354 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.09.09

Content Tags Group
Chapter 208 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.09.08

Content Tags Group
Chapter 505.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.09.07

Content Tags Group
Chapter 45.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.09.06

Content Tags Group
Chapter 504.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations
Chapter 353 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.09.02

Content Tags Group
Chapter 207 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Wed 2022.08.31

Content Tags Group
Chapter 44 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.08.30

Content Tags Group
Chapter 504.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.08.29

Content Tags Group
Chapter 352 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.08.26

Content Tags Group
Chapter 206 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.08.25

Content Tags Group
Chapter 503.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.08.24

Content Tags Group
Side Story 1.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.08.23

Content Tags Group
Chapter 503.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.08.22

Content Tags Group
Chapter 351 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.08.19

Content Tags Group
Chapter 205 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.08.18

Content Tags Group
Chapter 502.3 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.08.17

Content Tags Group
Side Story 1.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.08.16

Content Tags Group
Chapter 502.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.08.15

Content Tags Group
Chapter 350 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.08.12

Content Tags Group
Chapter 204 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.08.11

Content Tags Group
Chapter 502.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.08.10

Content Tags Group
Chapter 43.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.08.09

Content Tags Group
Chapter 501.3 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.08.08

Content Tags Group
Chapter 349 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations
Chapter 203 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.08.04

Content Tags Group
Chapter 501.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Wed 2022.08.03

Content Tags Group
Chapter 43.1 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Mon 2022.08.01

Content Tags Group
Chapter 348 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.07.29

Content Tags Group
Chapter 501.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Thu 2022.07.28

Content Tags Group
Chapter 202 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Wed 2022.07.27

Content Tags Group
Chapter 42.2 Fantasy, Shoujo, Slice of Life, The Great Nation Remodeling of Reincarnated Princess ~Let's Build an Unrivalled Country~, Yuri Shinsori Translations

Tue 2022.07.26

Content Tags Group
Chapter 500.2 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations

Mon 2022.07.25

Content Tags Group
Chapter 347 Adventure, Cooking, Fantasy, Isekai Yururi Kikou, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2022.07.22

Content Tags Group
Chapter 201 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2022.07.21

Content Tags Group
Chapter 500.1 Comedy, Cooking, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life, Tensei Reijou ha Shomin no Aji ni Ueteiru Shinsori Translations