RSS Feed Items:

Mon 2017.03.06

Content Tags Group
Tang Qi’s Books Mini-Special – Part 17 Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical

Thu 2015.07.23

Content Tags Group
TQGZ and Hua Xu Yin Hua Xu Yin, Uncategorized asiandramalife.wordpress.com

Sun 2015.07.19

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 12.2 C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sun 2015.07.12

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 12.1 C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Thu 2015.07.09

Content Tags Group
City of Hopeless Love finally to air City of Hopeless Love, Drama, Gan Tingting, Guo Zhenni, Hua Xu YIn, Jiang Xin, Kevin Cheung, Mainland China, Qiao Zhenyu, Yuan Hong Cfensi

Sat 2015.06.27

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 11.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2015.06.27

Content Tags Group
Hua Xu Yin Chapter 6 (3) 13 Yue Hua Xu Yin, Uncategorized asiandramalife.wordpress.com

Tue 2015.06.23

Content Tags Group
Hua Xu Yin Update Post 2 Hua Xu Yin, Uncategorized asiandramalife.wordpress.com

Sun 2015.06.21

Content Tags Group
Hua Xu Yin Summary Part 3 – Jiu Jiu’s Story (华胥引- 柸中雪) C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Wed 2015.06.17

Content Tags Group
City of Hopeless Love releases trailer City of Hopeless Love, Drama, Gan Tingting, Guo Zhenni, Hua Xu YIn, Jiang Xin, Kevin Cheung, Mainland China, Qiao Zhenyu, Yuan Hong Cfensi

Sat 2015.06.13

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 11.1 Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi Fanatical

Tue 2015.01.20

Content Tags Group
Hua Xu Yin Update Status Hua Xu Yin, Uncategorized asiandramalife.wordpress.com

Fri 2014.12.19

Content Tags Group
Hua Xu Yin 6 (2) 13 Yue 13 Yue, Books, Hua Xu Yin, Jun Fu, Mu Yan, Ying Ge asiandramalife.wordpress.com

Tue 2014.08.12

Content Tags Group
Adapting Novels to Dramas/Movies Ancient, Boss & Me, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Dramas, Eastern Palace, Gu Man, Heavy Sweetness Ash Like Frost, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Xin Yi Wu, Yuan Hong, Yumama, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Mon 2014.08.04

Content Tags Group
Hua Xu Yin Chapter 6 (1) 13 Yue Hua Xu Yin asiandramalife.wordpress.com

Sat 2014.05.31

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 6.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.05.17

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.3 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Fri 2014.05.16

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.05.10

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.04.26

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 4.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.04.19

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 4.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.04.12

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 3.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引 Fanatical

Fri 2014.04.04

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 3.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Wed 2014.03.05

Content Tags Group
50 Most Influential Chinese Romance Internet Novels Bu Bu Jing Xin, C-novel, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, Heavy Sweetness Ash Like Frost, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 顾漫, 香蜜沉沉烬如霜 Fanatical

Mon 2014.02.17

Content Tags Group
75 Most Popular Chinese Romance Internet Novels Best to Have Met You, Bu Bu Jing Xin, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, Heavy Sweetness Ash Like Frost, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Song in the Clouds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Who Gets the World Fanatical
How Your Favourite Novelists Look Like? – Part 1 Bu Bu Jing Xin, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Life is a Twice Blooming Flower, Mirage, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, twice blooming flower, Xin Yi Wu, Yuan Hong, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花, 杉杉来吃, 顾漫 Fanatical

Tue 2013.10.29

Content Tags Group
City of Hopeless Love releases trailers, stills for “A World of Peace” City of Hopeless Love, Drama, Gan Tingting, Hua Xu YIn, Mainland China, Qiao Zhenyu Cfensi

Fri 2013.08.30

Content Tags Group
50 Most Loving Couples in Chinese Novels Pictorials Bu Bu Jing Xin, C-novel, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 顾漫 Fanatical

Sun 2013.08.04

Content Tags Group
100 Most Attractive Male Characters in Chinese Internet Novels – Part 2 C-novel, Come & Eat Shan Shan, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 杉杉来吃, 顾漫 Fanatical

Tue 2013.06.11

Content Tags Group
Tang Qi’s Books Mini-Special – Part 13 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical

Wed 2013.06.05

Content Tags Group
City of Hopeless Love’s concept art and stills for “Thirteenth Moon” City of Hopeless Love, concept art, Guo Zhenni, Hua Xu YIn, Jiang Xin, Kevin Cheng, Mainland China, Television Cfensi

Fri 2013.05.31

Content Tags Group
35 Favourite Male Characters in Chinese Romance Novels C-novel, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Monthly Challenge, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子, 顾漫 Fanatical

Thu 2013.05.23

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Meet Hua Xu Yin Mini-Special – Part 12 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Thu 2013.04.25

Content Tags Group
“City of Hopeless Love” releases stills for Jiang Xin-Yuan Hong chapter City of Hopeless Love, Hua Xu YIn, Jiang Xin, Mainland China, Television, Yuan Hong Cfensi

Wed 2013.03.27

Content Tags Group
Challenge 1: The C-novel that started it all Bu Bu Jing Xin, C-Drama, C-novel, Da Mo Yao, Hua Xu Yin, Monthly Challenge, Tang Qi Gong Zi, Tong Hua, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sun 2013.03.17

Content Tags Group
Tang Qi Gong Zi’s Books Mini-Special – Part 4 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical

Thu 2013.03.14

Content Tags Group
Hua Xu Yin: Song Ning and Shen An (Where there is love, there is pain) Ancient, C-Drama, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, Yuan Hong, 华胥引 Fanatical

Wed 2013.03.13

Content Tags Group
Weaver of dreams strings together love tragedies in upcoming drama Dream weaver, Gao Hao, Guo Zhenni, Hua Xu YIn, Jiang Xin, Kevin Cheng, Lin Yuan, Mainland China, Television, Yuan Hong Cfensi

Fri 2013.03.08

Content Tags Group
Tang Qi Gong Zi’s Books Mini-Special – Part 2 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical

Mon 2013.02.25

Content Tags Group
Hua Xu Yin Part I Chapter 1 (II) hua xu yin, novel chenguangsorchard.blogspot.com

Mon 2013.02.18

Content Tags Group
Hua Xu Yin Part I Chapter 1 (I) hua xu yin, novel chenguangsorchard.blogspot.com

Sun 2013.02.10

Content Tags Group
Introduction and Prologue to Hua Xu Yin hua xu yin, novel chenguangsorchard.blogspot.com