RSS Feed Items:

Fri 2018.06.08

Content Tags Group
First trailer for romantic melo starring Wallace Chung, Sun Yi, Ma Tianyu All Out Of Love, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Sun Yi, Wallace Chung Cfensi

Tue 2018.03.27

Content Tags Group
Promo Round-up: Secret of the Three Kingdoms Dong Jie, Dong Xuan, Drama, Han Dongjun, Mainland China, Ma Tianyu, M.I.C. Tan Jianci, Secret of the Three Kingdoms, Sunny Wang, Tse Kwanho, Wang Renjun, Wang Xiaomin, Wang Yuwen, Wan Qian Cfensi

Fri 2018.03.23

Content Tags Group
First heartwarming teaser for Zheng Shuang, Ma Tianyu’s Cry Me A Sad River Cry me a sad river, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Zheng Shuang Cfensi

Wed 2018.01.31

Content Tags Group
Secret of the Three Kingdoms releases opening and second trailer Dong Jie, Dong Xuan, Drama, Han Dongjun, Mainland China, Ma Tianyu, M.I.C. Tan Jianci, Secret of the Three Kingdoms, Sunny Wang, Tse Kwanho, Wan Qian Cfensi

Sun 2018.01.21

Content Tags Group
Review: A Better Tomorrow 2018 A Better Tomorrow 2018, Darren Wang, Ding Sheng, Mainland China, Ma Tianyu, Movie Review, Movies, Qingdao, Wang Kai Cfensi

Wed 2018.01.17

Content Tags Group
A Better Tomorrow 2018 to screen in U.S., Canada, Australia, New Zealand A Better Tomorrow 2018, Darren Wang, Ding Sheng, Mainland China, Ma Tianyu, Wang Kai Cfensi

Fri 2017.11.03

Content Tags Group
Wang Kai, Ma Tianyu in First Person Shooter video game clip A Better Tomorrow 2018, Mainland China, Ma Tianyu, Wang Kai Cfensi

Tue 2017.09.26

Content Tags Group
First trailer and new stills for Secret of the Three Kingdoms Drama, Han Dongjun, Mainland China, Ma Tianyu, Secret of the Three Kingdoms, Tse Kwanho, Wan Qian Cfensi

Tue 2017.08.29

Content Tags Group
The female characters from Secret of the Three Kingdoms get their turn in the spotlight Dong Jie, Dong Xuan, Drama, Han Dongjun, Mainland China, Ma Tianyu, Secret of the Three Kingdoms, Wang Xiaomin, Wang Yuwen, Wan Qian Cfensi

Fri 2017.08.18

Content Tags Group
First stills of Zheng Shuang, Ma Tianyu for Cry Me A Sad River Cry me a sad river, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Zheng Shuang Cfensi

Tue 2017.08.01

Content Tags Group
Zheng Shuang, Ma Tianyu cast in Cry Me A Sad River Cry me a sad river, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Zheng Shuang Cfensi

Sat 2017.05.13

Content Tags Group
Ma Tianyu, Han Dongjun lead new Three Kingdoms drama Dong Jie, Dong Xuan, Drama, Han Dongjun, Mainland China, Ma Tianyu, M.I.C. Tan Jianci, Secret of the Three Kingdoms, Sunny Wang, Tse Kwanho, Wan Qian Cfensi

Fri 2016.11.25

Content Tags Group
Beauty Private Kitchens has release date Beauty Private Kitchens, Jiang Yi, Mainland China, Ma Tianyu, Television, Zheng Shuang Cfensi

Thu 2016.07.28

Content Tags Group
Ice Fantasy posters, thoughts so far? Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Sat 2016.07.23

Content Tags Group
Ice Fantasy releases last barrage of promos before airing Drama, Feng Shaofeng, Ice Fantasy, Mainland China, Ma Tianyu, Victoria Song Qian, Zhang Meng (1981) Cfensi

Sun 2016.07.10

Content Tags Group
Ice Fantasy reveals character posters Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Tue 2016.07.05

Content Tags Group
Ice Fantasy promises to burn up the summer with new posters Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Sat 2016.07.02

Content Tags Group
Jay Chou, A-mei duet for Ice Fantasy Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Thu 2016.06.16

Content Tags Group
Ice Fantasy inappropriately edits stills Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Wed 2016.05.25

Content Tags Group
More from the world of Ice Fantasy Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Thu 2016.03.24

Content Tags Group
Ice Fantasy shows off more costumes Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Madina Memet, Mainland China, Ma Tianyu, Shao Bing, Victoria Song Qian, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Wed 2015.11.11

Content Tags Group
Ma Tianyu plays baby Jin Dong in grave-robbing drama Ghost Blows Out the Light, Jin Dong, Joe Chen Qiaoen, Ma Tianyu, The Ghouls, Uncategorized Cfensi

Sat 2015.10.31

Content Tags Group
Ice Fantasy wishes you a Happy Halloween Drama, Feng Shaofeng, Guo Jingming, Ice Fantasy, Mainland China, Ma Tianyu, Victoria Song, Wang Duo, Xu Jiao, Zhang Meng (1981) Cfensi

Mon 2015.05.18

Content Tags Group
Music Monday: May 18, 2015 Aarif Rahman, A-mei, Fan Weiqi, Lin Zhiling, Mainland China, Ma Tianyu, M.I.C., M.I.C. boyband, Music, Music Monday, Noona Over Flowers, RTA, Taiwan, Tan Jianci, Tiny Times, Wang Lin, Wei Chen, Xu Hao, Zhou Bichang, Zhu Yuanbing Cfensi

Sat 2015.02.14

Content Tags Group
Photoshoot Friday: February 13, 2015 Archie Kao, Daniel Chan, Du Ruoxi, Ma Tianyu, Photoshoot, Photoshoot Friday, Viola Mi Lu, Wang Yuxian, Yan Kuan, Yan Yikuan, Zhou Xun Cfensi

Wed 2014.10.15

Content Tags Group
Weibo Wednesday: October 15, 2014 Angelababy, Chen Qiaoen, Eddie Peng, Gao Yuanyuan, Hollywood Adventures, Joe Chen Qiaoen, Lin Gengxin, Mark Chao, Ma Tianyu, Miscellaneous, Tony Yang, Wang Leehom, Weibo Wednesday, Xiao Shiyi Lang, Yan Kuan, Yan Yikuan, Zhang Han Cfensi

Wed 2014.09.10

Content Tags Group
Zheng Shuang, Ma Tianyu collaborate again for Beauty Private Kitchens Beauty Private Kitchens, Jiang Yi, Mainland China, Ma Tianyu, Television, Zheng Shuang Cfensi

Sun 2014.08.03

Content Tags Group
Who’s your OTP in Ancient Sword? Ancient Sword, Drama, Gillian Chung, Li Yifeng, Ma Tianyu, Qiao Zhenyu, William Chan, Yang Mi, Zhang Meng, Zhang Na, Zheng Shuang Cfensi

Mon 2014.07.21

Content Tags Group
Zheng Shuang stills for “Ancient Sword” Ancient Sword, Drama, Li Yifeng, Mainland China, Ma Tianyu, Yang Mi, Zhang Na, Zheng Shuang Cfensi

Wed 2014.07.09

Content Tags Group
Ma Tianyu stills for Ancient Sword Ancient Sword, Legend of the Ancient Sword, Ma Tianyu, Qi Wei, Uncategorized, Zhang Na, Zheng Shuang Cfensi

Fri 2014.06.27

Content Tags Group
Ma Tianyu, Zheng Shuang adorable for Ancient Sword Ancient Sword, Drama, Li Yifeng, Mainland China, Ma Tianyu, Qiao Zhenyu, The Legend of Ancient Sword, William Chan, Yang Mi, Zhang Han, Zhang Meng, Zheng Shuang Cfensi

Thu 2014.06.26

Content Tags Group
Ancient Sword releases opening, ending by Zhang Jie, Yu Kewei Ancient Sword, Dilireba, Gillian Chung, Huanrui Century, Legend of the Ancient Sword, Li Yifeng, Mainland China, Ma Tianyu, Movies, MV, Qiao Zhenyu, Qi Wei, Yang Mi, Yu Kewei, Zhang Jie, Zhang Meng, Zheng Shuang Cfensi

Mon 2014.06.09

Content Tags Group
Zheng Shuang’s back! (and single) Ancient Sword, Beauty's Kitchen, Cage of Love, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Zhang Han, Zheng Shuang Cfensi

Wed 2014.01.22

Content Tags Group
“Ancient Sword” cast is actually a rock band Ancient Sword, Chen Zihan, Dilireba, Drama, Gillian Chung, Liu Yifeng, Mainland China, Ma Tianyu, Qiao Zhenyu, William Chan, Yang Mi, Ying Haoming, Zhang Meng, Zheng Shuang Cfensi

Tue 2014.01.14

Content Tags Group
Whodunit series breaks into new genre Cecilia Yip, Chen Xiang, Han Xue, Home of a lady, Lei Yang, Liu Ennuo, Liu Yanchen, Mainland China, Mao Xiaotong, Ma Tianyu, Ma Yiwei, Television, Wang Lin Cfensi

Mon 2014.01.13

Content Tags Group
Music Monday: January 13, 2014 Cfensi, cpop, Echo, Gary Cao, G.E.M. Tang, Hebe Tian, I Am A Singer, Lin Lin, Luo Qi, Ma Tianyu, Music, MV, Shane Cao, Zhang Jie Cfensi

Sun 2014.01.12

Content Tags Group
Upcoming period drama news round-up Chen Xiao, Drama, Fate of the heavens, Gao Yang, Gao Yunxiang, Gourmet Beauty, Huang Ming, Hu Ge, Jin Shijia, Li Qin, Li Sheng, List of Langya, Mainland China, Ma Tianyu, My Amazing Bride, The Condor Heroes, Zheng Shuang Cfensi

Tue 2013.12.31

Content Tags Group
Blonde Bombshell Ma Tianyu Cfensi, cpop, Ma Tianyu, Music, MV Cfensi

Fri 2013.12.20

Content Tags Group
Young Detective Dee Releases Trailers and Stills Bosco Wong, Cfensi, Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Qi Wei, Ruby Lin, Sun Xiaoxiao, Television, Young Detective Dee, Yuan Hong Cfensi

Sun 2013.12.15

Content Tags Group
“Realm of Love” shows off its fresh blood, guest stars Drama, Mainland China, Ma Tianyu, Qi Wei, Realm of Love, Ren Quan, Ruby Lin, The Long Ballad, Zhang Chenghang Cfensi

Wed 2013.12.04

Content Tags Group
Weibo Wednesday: December 4, 2013 Amber Kuo, Angela Wang, Bai Baihe, Barbie Hsu, Breakup Guru, Chen Xiang, Chen Xiao, Cindy Tian Yucheng, Deng Chao, Fu Xinbo, Guo Jingming, Guo Zirui, Huang Ming, Huang Xiaoming, Kai Ko, Kimi Lin, Lee Jinglei, Lin Gengxin, Ma Tianyu, Miscellaneous, Princess of Orchid Hills, The Condor Heroes, Tian Li, Tiny Times 3.0, Wang Leehom, Weibo Wednesday, Where are we going? Dad, Yang Mi, Zhang Tiantian, Zhang Xinyu, Zhang Zimu Cfensi

Wed 2013.10.16

Content Tags Group
Weibo Wednesday: October 16, 2013 Angelababy, Du Ruoxi, Gao Yuanyuan, He Jiong, Kai Ko, Lin Gengxin, Liu Shishi, Mark Chao, Ma Tianyu, Miscellaneous, Nicky Wu, Queen of SOP II, Weibo Wednesday, Yan Kuan, Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon, Yuan Hong, Zhang Han, Zheng Shuang Cfensi

Mon 2013.08.26

Content Tags Group
Who’s the fairest of them all? Chen Xiao, Eason Chan, Huang Xiaoming, Jackie Chan, Jet Li, Jimmy Lin, Kimi Qiao Renliang, Ma Tianyu, Miscellaneous, Nicolas Tse, Sammul Chan, Tony Leung Chiu Wai, Wallace Huo Cfensi

Thu 2013.08.15

Content Tags Group
Weibo Wednesday: August 14, 2013 Arissa Cheo, Crystal Liu Yifei, Daniel Wu, Huang Xiaoming, JJ Lin, Lisa S., Liu Zhoucheng, Ma Tianyu, Miscellaneous, Nicky Wu, Rhydian Vaughan, Tang Yan, Top Combine, Vanness Wu, Wang Leehom, Weibo Wednesday, Yang Mi, Yu Kewei Cfensi

Sat 2013.08.10

Content Tags Group
Gu Jian Qi Tan releases character stills and trailer Ancient Sword, Chen Zihan, Gao Weiguang, Gu Jian Qi Tan, Li Xiaolu, Li Yifeng, Ma Tianyu, Qi Wei, Television, Yang Mi, Zhang Meng, Zheng Shuang, Zhong Xintong Cfensi

Wed 2013.05.22

Content Tags Group
Weibo Wednesday: May 22, 2013 Chen Xiao, Gao Yuanyuan, Huang Xiaoming, Jeremy Lin, Ma Tianyu, M.I.C. boyband, Miscellaneous, Perfect Couple, Sun Xiaoxiao, Tang Yan, Tong Dawei, Wallace Huo, Weibo Wednesday, Wu Xin, Zhao Liyin Cfensi

Wed 2013.04.24

Content Tags Group
Weibo Wednesday: April 17-24 49 Days. Sacrifice, Chen Kun, Chris Li Yuchun, Han Geng, He Jiong, Huang Xiaoming, Hu Ge, Jacky Xue Zhiqian, Jimmy Lin, Jing Boran, Karen Tsai, Kevin Cheng, Kingone Wang, Lin Gengxin, Ma Tianyu, M.I.C., Miscellaneous, Qiu Qiming, Sichuan Earthquake, The Flowers of War, Wang Leehom, Weibo Wednesday, Xiao Shunyao, Yan Geling Cfensi

Tue 2013.02.12

Content Tags Group
Cast of Young Detective Dee wishes you a happy new year! Bosco Wong, Chinese New Year, Mainland China, Ma Tianyu, Qi Wei, Sun Xiaoxiao, Television, Young Detective Dee Cfensi
Ma Tianyu stars in first modern drama “Romance in the Kitchen” Deng Jiajia, JIANG BING, Mainland China, Ma Tianyu, ROMANCE IN THE KITCHEN, Television, Yumiko Cheng Cfensi

Fri 2011.07.01

Content Tags Group
Scar of Heaven stars Chinese Paladin 3 cast and newcomers Gulinazha, Hu Ge, JIANG JUNFU, Liu Shishi, Mainland China, Ma Tianyu, SCAR OF HEAVEN, Tangren, Tang Yan Cfensi