RSS Feed Items:

Sun 2020.04.05

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 15 : Oriole BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.03.31

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 81 : Xuanyang BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.03.29

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 14 : Praying Mantis BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.03.27

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 80 : Night Tales BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.03.25

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 13 : Little Cicada BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.03.23

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 79 : Hide and Seek BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.03.21

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 12 : Dragon Boat Festival BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.03.19

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 78 : Stone Spirit BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.03.17

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 11 : New Year BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.03.13

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 77 : Gallop to the City  BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.03.11

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 10 : Drunken BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.03.09

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 76 : Evil Form BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin
Nan Chan – Chapter 75 : Jiu-lang BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.03.03

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 9 : Promotion BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.03.01

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 74 : Mental BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.02.28

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 8 : Suspicion BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.02.26

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 73 : Way of the Sword BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.02.23

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 72 : Wine Heat BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.02.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 7 : Grand Mentor BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.02.19

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 71 : Sinking Into The River BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.02.18

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 6 : Imprisonment BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.02.15

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 70 : Wang Chuan (River of Forgetfulness) BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.02.13

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 5 : Frontline BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.02.11

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 69 : King of Hell BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.02.08

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 68 : Husband And Wife  BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.02.06

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 4 : Remnant of Sin BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.02.04

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 67 : Coax BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.02.02

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 3 : Raptor BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.01.31

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 66 : Played For The Fool BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.29

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 2 : Flog To Death BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.01.27

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 65 : Nocturnal BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.22

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 64 : Life For Life BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 1 : Cold Wind BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu Synopsis BL, Qiang Jin Jiu, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.01.19

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 63 : Fog BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.01.17

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 62 : Chessboard BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.01.13

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 61 : To Await A Rabbit BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.01.10

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 60 : Keeping Watch at a Tree BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.01.07

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 59 : Shuang Xue (Frost & Snow) BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.01.04

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 58 : Old Ailment BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.01

Content Tags Group
Nan Chan – Chapter 57 : Rainy Night BL, Nan Chan, Tang Jiuqing Lianyin