RSS Feed Items:

Sat 2019.08.24

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 3.2 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Fri 2019.08.23

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 3.1 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Fri 2019.07.05

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 2.4 ~ Aoi Shouta, Collaboration, Hirakawa Daisuke, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki 夢見る世界

Thu 2019.07.04

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 2.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Wed 2019.07.03

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 2.2 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Tue 2019.07.02

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 2.1 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Fri 2019.06.28

Content Tags Group
SNB Yukimura ~ Anniversary Scenario ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Yukimura, Yamashita Daiki 夢見る世界

Fri 2019.05.31

Content Tags Group
Sengoku Night Blood ~ 2nd Game Opening ~ Character Songs, Hanae Natsuki, Konishi Katsuyuki, Koyasu Takehito, Morikawa Toshiyuki, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Wed 2019.05.22

Content Tags Group
SNB Takeda ~ 光盟 Chapter 2.1 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kimura Ryouhei, Konishi Katsuyuki, Marvelous!, Mobile, Nakajima Yoshiki, Nishiyama Koutarou, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yasumoto Hiroki 夢見る世界

Tue 2019.05.14

Content Tags Group
SNB Uesugi ~ 光盟 Chapter 1.1 ~ Aramaki Yoshihiko, Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kakihara Tetsuya, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okitsu Kazuyuki, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Yamashita Daiki 夢見る世界

Sat 2019.04.13

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 1.5 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Fri 2019.04.12

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 1.4 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Thu 2019.04.11

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 1.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Wed 2019.04.10

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 1.2 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Tue 2019.04.09

Content Tags Group
SNB Sanada ~ 光盟 Chapter 1.1 ~ Collaboration, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Sun 2019.04.07

Content Tags Group
SNB Takeda ~ 光盟 Chapter 1.5 ~ Collaboration, Kadokawa, Kimura Ryouhei, Konishi Katsuyuki, Marvelous!, Mobile, Nakajima Yoshiki, Nishiyama Koutarou, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki, Yasumoto Hiroki 夢見る世界

Tue 2019.03.26

Content Tags Group
SNB Uesugi ~ 光盟 Chapter 1.5 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okitsu Kazuyuki, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Yamashita Daiki 夢見る世界

Thu 2018.10.11

Content Tags Group
SNB Yukimura ~ Interactions ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Yukimura, Yamashita Daiki 夢見る世界

Wed 2018.09.05

Content Tags Group
SNB Yukimura ~ Awakening ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Yukimura, Yamashita Daiki 夢見る世界

Sun 2017.11.26

Content Tags Group
Sengoku Night Blood ~ Moonlight Beam ~ Character Songs, Sengoku Night Blood, Yamashita Daiki 夢見る世界