RSS Feed Items:

Tue 2016.10.18

Content Tags Group
OH!Press Feature: Throwback Thursday The Dramas of Our Youth Autumn Concerto, Brown Sugar Macchiato, Chinese Entertainment, Chinese Paladin, Chinese Paladin 3, Demi-God and Semi-Devils, Deng Chao, Devil Beside You, Dream of the Red Chamber, Duke of Mount Deer, Editorials, Fan Bing Bing, Fated TO Love You, Hu Ge, Huang Xiao Ming, it started with a kiss, Journey to the West, Legend of the Condor Heroes, Liu Shi Shi, Meteor Shower, Princess Returning Pearl, Return of the Condor Heroes, Ruby Lin, Smiling Pasta, The Deer and the Cauldron, The Young Emperor, The Young Prince of Han, The Young Warriors, Wallace Huo, Yang Mi, Yuan Hong, Zhao Wei OH! Blog

Tue 2014.08.12

Content Tags Group
Adapting Novels to Dramas/Movies Ancient, Boss & Me, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Dramas, Eastern Palace, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Heavy Sweetness Ash Like Frost, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Xin Yi Wu, Yuan Hong, Yumama, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Fri 2013.12.06

Content Tags Group
How Your Favourite Novelists Look Like? – Part 1 Bu Bu Jing Xin, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Life is a Twice Blooming Flower, Mirage, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, twice blooming flower, Xin Yi Wu, Yuan Hong, 三生三世枕上书, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花, 杉杉来吃, 顾漫 Fanatical

Sun 2013.10.13

Content Tags Group
演员 : Male actors acting career, actors, alec su, allen huang, china mainland, dramas, fame, huang xiao ming, Interest, Jiro wang, JJlin, max liu, misic, peter ho, show luo, showbiz, Taiwanese, xiu jie kai, yang ming wei, yuan hong Azurro 4 Cielo

Mon 2013.10.07

Content Tags Group
Drama : 真爱惹麻烦 Trouble in Love Drama, introduction, lin yo wei, Love in trouble, lv yi, mainland china, review, yuan hong, 真爱惹麻烦 Azurro 4 Cielo

Wed 2013.07.24

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 10 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Wed 2013.03.20

Content Tags Group
Featured Author: Xin Yi Wu (辛夷坞) C-novel, Translation, Xin Yi Wu, Yuan Hong, 辛夷坞 Fanatical

Thu 2013.03.14

Content Tags Group
Hua Xu Yin: Song Ning and Shen An (Where there is love, there is pain) Ancient, C-Drama, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, Yuan Hong, 华胥引 Fanatical

Sun 2013.03.03

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 9 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Sun 2013.02.24

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 8 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Fri 2013.02.08

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 7 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Sun 2013.02.03

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 6 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Fri 2013.02.01

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 5 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Wed 2013.01.30

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 4 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Sun 2013.01.27

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 3 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Thu 2013.01.24

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 2 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Mon 2013.01.21

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Chapter 1 bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Sat 2013.01.19

Content Tags Group
[Fanfic] Bu Bu Jing Xin II Prologue bu bu jing xin, fanfic, han dong, kevin cheng, lin geng xin, liu shi shi, nicky wu, yuan hong Chenguang's Orchard

Sat 2013.01.19

Content Tags Group
Bu Bu Jing Xin Deleted Scene 3: Heartfelt Conversation bu bu jing xin, deleted scene, liu shi shi, yuan hong Chenguang's Orchard