RSS Feed Items:

Sat 2018.01.20

Content Tags Group
Chapter 99 Seijo no Kaifuku Shinku Novels
Seijo no Kaifuku Chapter 99 Release! Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Fri 2018.01.19

Content Tags Group
Discord Updates Shinku Novels

Sat 2018.01.13

Content Tags Group
Chapter 98 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2018.01.11

Content Tags Group
Chapter 97 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2018.01.11

Content Tags Group
Chapter 97 Release Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2018.01.07

Content Tags Group
Chapter 5 Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Sun 2018.01.07

Content Tags Group
Kein’s good deed Chapter 5 Release Updates Shinku Novels

Mon 2018.01.01

Content Tags Group
Busy for a while Updates Shinku Novels

Sun 2017.12.24

Content Tags Group
Chapter 96 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.12.24

Content Tags Group
Chapter 95 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Fri 2017.12.22

Content Tags Group
Chapter 4 Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Tue 2017.12.19

Content Tags Group
Ch 31-35 Underground Dungeon Shinku Novels

Sun 2017.12.17

Content Tags Group
Chapter 94 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2017.12.14

Content Tags Group
Chapter 3 Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Tue 2017.12.12

Content Tags Group
Ch 28-30 Underground Dungeon Shinku Novels

Sun 2017.12.10

Content Tags Group
Chapter 93 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2017.12.07

Content Tags Group
Chapter 2 Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Tue 2017.12.05

Content Tags Group
Table Of Content Underground Dungeon Shinku Novels

Tue 2017.12.05

Content Tags Group
Ch 26-27 Underground Dungeon Shinku Novels

Sun 2017.12.03

Content Tags Group
Chapter 92 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2017.11.30

Content Tags Group
Prologue Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Thu 2017.11.30

Content Tags Group
Middle Aged Adventurer Kein’s good deed Middle Aged Adventurer Kein's good deed Shinku Novels

Tue 2017.11.28

Content Tags Group
Chapter 77 No Fatigue Shinku Novels

Sun 2017.11.26

Content Tags Group
Chapter 91 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Thu 2017.11.23

Content Tags Group
Chapter 90 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.11.12

Content Tags Group
Chapter 89 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.11.05

Content Tags Group
Chapter 88 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Wed 2017.11.01

Content Tags Group
Chapter 76 No Fatigue Shinku Novels

Sun 2017.10.29

Content Tags Group
Chapter 87 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Tue 2017.10.24

Content Tags Group
Chapter 86 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Mon 2017.10.23

Content Tags Group
Chapter 86 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Mon 2017.10.23

Content Tags Group
Chapter 85 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.10.22

Content Tags Group
Chapter 84 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Fri 2017.08.18

Content Tags Group
Chapter 76 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sat 2017.08.05

Content Tags Group
Chapter 73 No Fatigue Shinku Novels

Sat 2017.07.22

Content Tags Group
Chapter 71 No Fatigue Shinku Novels

Wed 2017.07.19

Content Tags Group
Chapter 75 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Tue 2017.07.18

Content Tags Group
Chapter 74 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.07.16

Content Tags Group
Chapter 69 No Fatigue Shinku Novels

Sun 2017.07.16

Content Tags Group
No Fatigue: 24-jikan Tatakaeru Otoko no Tenseitan No Fatigue Shinku Novels

Thu 2017.07.13

Content Tags Group
Chapter 73 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Sun 2017.07.09

Content Tags Group
Dropped Dropped Shinku Novels

Sun 2017.07.09

Content Tags Group
Chapter 72 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Mon 2017.06.26

Content Tags Group
Chapter 71 Seijo no Kaifuku Shinku Novels

Tue 2017.05.23

Content Tags Group
Chapter 1 Part 5 Curse Sword Master Shinku Novels

Wed 2017.05.17

Content Tags Group
Chapter 1 part 4 Curse Sword Master Shinku Novels

Mon 2017.05.15

Content Tags Group
Chapter 1 Part 3 Curse Sword Master Shinku Novels

Wed 2017.05.10

Content Tags Group
Chapter 1 part 2 Curse Sword Master Shinku Novels

Sun 2017.05.07

Content Tags Group
Chapter 1 Part 1 Curse Sword Master Shinku Novels