RSS Feed Items:

Sat 2019.07.27

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 6 bastmir, BL, Bringing a Son to Marry A Giant, Bringing a Son to Marry into Riches, chapter 6, Chinese novels, danmei, English Translation, Jing Zhixuan, machine translation, MTL, novel, preview, Su Mu, Su Ying, yaoi Positively Addicted

Sun 2019.07.14

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 5 bastmir, BL, Bringing a Son to Marry A Giant, Bringing a Son to Marry into Riches, Chinese novels, danmei, English Translation, He Wenzhou, Jing Zhixuan, little buns, mpreg, MTL, Su Mu, yaoi Positively Addicted

Tue 2019.05.28

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 4 bastmir, BL, Bringing a Son to Marry A Giant, Bringing a Son to Marry into Riches, chapter 4, Chinese novels, danmei, delay, Message, MTL, novel, PAchan, recommendation, Updates, yaoi Positively Addicted

Fri 2019.05.17

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 3 babies, BL, Bringing a Son to Marry A Giant, Bringing a Son to Marry into Riches, Chinese novel, danmei, drama, He Wenzhou, Jing Zhixuan, link, misunderstanding, MTL, novel, pre-chapter post, reunion, Su Mu, thoughts, web novel, yaoi Positively Addicted

Mon 2019.05.06

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 2 BL, Bringing a Son to Marry A Giant, Chinese novels, danmei, ger, Jing Zhixuan, link, MTL, novel, romance, Su Mu, yaoi Positively Addicted

Mon 2019.05.06

Content Tags Group
Bringing a Son to Marry a Giant Chapter 1 babies, BL, book, Bringing a Son to Marry A Giant, Chinese novels, danmei, Dài zhāo er zi jià háomén, ger, happy ending, Jing Zhixuan, little buns, misunderstanding, mpreg, MTL, novel, rekindling romance, Shi Rushui, Su Mu, Su Ying, yaoi, Yuè zhī xī Positively Addicted