RSS Feed Items:

Thu 2020.07.09

Content Tags Group
Chapter 118.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.07.02

Content Tags Group
Chapter 118.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.06.25

Content Tags Group
Chapter 117.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.06.18

Content Tags Group
Chapter 117.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.06.11

Content Tags Group
Chapter 116.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Sun 2020.06.07

Content Tags Group
I am a Succubus! Adult, Comedy, Ecchi, Fantasy, Gender Bender, Originals, R18+, Romance, School Life Re:Library

Thu 2020.06.04

Content Tags Group
Chapter 116.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.05.28

Content Tags Group
Chapter 115 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.05.21

Content Tags Group
Chapter 114 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.05.14

Content Tags Group
Chapter 113.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.05.07

Content Tags Group
Chapter 113.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.04.30

Content Tags Group
Chapter 112.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Tue 2020.04.28

Content Tags Group
Hagure Seirei Ino Shinsatsu Kiroku~ Seijo Kishi-dan to Iyashi no Kamiwaza ~ Ecchi, Fantasy, Hagure Seirei Ino Shinsatsu Kiroku, Harem, Male Protagonist, Romance, Seinen yumeineijiworks.wordpress.com

Thu 2020.04.23

Content Tags Group
Chapter 112.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.04.16

Content Tags Group
Chapter 111.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations
Chapter 111.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.04.02

Content Tags Group
Chapter 110 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.03.26

Content Tags Group
Chapter 109.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.03.19

Content Tags Group
Chapter 109.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.03.12

Content Tags Group
Chapter 108.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.03.05

Content Tags Group
Chapter 108.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Fri 2020.02.28

Content Tags Group
PRC Chapter 73(end) Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Fri 2020.02.28

Content Tags Group
PRC Chapter 72 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Fri 2020.02.28

Content Tags Group
PRC Chapter 71 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Thu 2020.02.27

Content Tags Group
PRC Chapter 70 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Thu 2020.02.27

Content Tags Group
PRC Chapter 69 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Thu 2020.02.27

Content Tags Group
PRC Chapter 68 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Thu 2020.02.27

Content Tags Group
Chapter 107.2 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Wed 2020.02.26

Content Tags Group
PRC Chapter 67 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Tue 2020.02.25

Content Tags Group
PRC Chapter 66 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Tue 2020.02.25

Content Tags Group
PRC Chapter 65 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Mon 2020.02.24

Content Tags Group
PRC Chapter 64 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Mon 2020.02.24

Content Tags Group
PRC Chapter 63 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Sun 2020.02.23

Content Tags Group
PRC Chapter 62 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Sun 2020.02.23

Content Tags Group
PRC Chapter 61 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Sat 2020.02.22

Content Tags Group
PRC Chapter 60 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Sat 2020.02.22

Content Tags Group
PRC Chapter 59 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Fri 2020.02.21

Content Tags Group
PRC Chapter 58 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life NovelMultiverse

Fri 2020.02.21

Content Tags Group
PRC Chapter 57 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life NovelMultiverse

Thu 2020.02.20

Content Tags Group
Chapter 107.1 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu!, Comedy, Ecchi, Fantasy, Historical, Romance, Shoujo, Slice of Life Shinsori Translations

Thu 2020.02.20

Content Tags Group
PRC Chapter 56 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Thu 2020.02.20

Content Tags Group
PRC Chapter 55 Ecchi, Harem, Martial Arts, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Tue 2020.02.18

Content Tags Group
PRC Chapter 54 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Mon 2020.02.17

Content Tags Group
PRC Chapter 52 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Mon 2020.02.17

Content Tags Group
PRC Chapter 51 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Mon 2020.02.17

Content Tags Group
PRC Chapter 50 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Mon 2020.02.17

Content Tags Group
PRC Chapter 49 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Sat 2020.02.15

Content Tags Group
PRC Chapter 48 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com

Fri 2020.02.14

Content Tags Group
PRC Chapter 46 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut NovelMultiverse

Fri 2020.02.14

Content Tags Group
PRC Chapter 45 Ecchi, Harem, Mature, NSFW, Parameter Remote Controller, prc, r-18, School Life, Smut www.novelsluttyverse.com