RSS Feed Items:

Sun 2018.02.18

Content Tags Group
SNB Toyotomi ~ Chapter 9.1 ~ Collaboration, Hanae Natsuki, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Maeno Tomoaki, Marvelous!, Mobile, Morikawa Toshiyuki, Morita Masakazu, Oosaka Ryouta, Otomate, Otome Games, Sasaki Yoshihide, Sengoku Night Blood, Shimazaki Nobunaga, Takeuchi Shunsuke, Yamamoto Ikkei 夢見る世界

Sat 2018.02.17

Content Tags Group
SNB Nagahide ~ 5* Wholeheartedly ~ Collaboration, Kadokawa, Maeno Tomoaki, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Nagahide 夢見る世界

Fri 2018.02.16

Content Tags Group
SNB Oda ~ Chapter 9.5 ~ Collaboration, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Marvelous!, Mobile, Morita Masakazu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Shimazaki Nobunaga 夢見る世界

Thu 2018.02.15

Content Tags Group
SNB Oda ~ Chapter 9.4 ~ Collaboration, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Marvelous!, Mobile, Morita Masakazu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood 夢見る世界

Mon 2018.02.12

Content Tags Group
SNB Oda ~ Chapter 9.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Maeno Tomoaki, Marvelous!, Mobile, Morikawa Toshiyuki, Morita Masakazu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Shimazaki Nobunaga 夢見る世界

Sun 2018.02.11

Content Tags Group
SNB Oda ~ Chapter 9.2 ~ Collaboration, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Marvelous!, Mobile, Morikawa Toshiyuki, Morita Masakazu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yamamoto Ikkei 夢見る世界

Sat 2018.02.10

Content Tags Group
SNB Oda ~ Chapter 9.1 ~ Collaboration, Hanae Natsuki, Kadokawa, Kobayashi Yuusuke, Marvelous!, Mobile, Morikawa Toshiyuki, Morita Masakazu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Shimazaki Nobunaga, Yamamoto Ikkei 夢見る世界

Fri 2018.02.09

Content Tags Group
SNB Masamune ~ Interactions ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Masamune, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Thu 2018.02.01

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 8.5 ~ Aramaki Yoshihiko, Collaboration, Kakihara Tetsuya, Konishi Katsuyuki, Okamoto Nobuhiko, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Wed 2018.01.31

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 8.4 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Tue 2018.01.30

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 8.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Okitsu Kazuyuki, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Mon 2018.01.29

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 8.2 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Okitsu Kazuyuki, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Sun 2018.01.28

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 8.1 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Okitsu Kazuyuki, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Sat 2018.01.27

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 7.5 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Toriumi Kousuke, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Fri 2018.01.26

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 7.4 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Midorikawa Hikaru, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Thu 2018.01.25

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 7.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Wed 2018.01.24

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 7.2 ~ Aramaki Yoshihiko, Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kakihara Tetsuya, Marvelous!, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Tue 2018.01.23

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 7.1 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Sun 2018.01.07

Content Tags Group
SNB Hideyoshi ~ 4* Still More From Here ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Hideyoshi 夢見る世界

Sat 2018.01.06

Content Tags Group
SNB Motonari ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Motonari 夢見る世界

Fri 2018.01.05

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 6.5 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Thu 2018.01.04

Content Tags Group
SNB Masamune ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Masamune 夢見る世界

Thu 2018.01.04

Content Tags Group
SNB Yukimura ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Yukimura 夢見る世界

Wed 2018.01.03

Content Tags Group
SNB Shingen ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Shingen 夢見る世界

Wed 2018.01.03

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 6.4 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Tue 2018.01.02

Content Tags Group
SNB Kenshin ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Kenshin 夢見る世界

Tue 2018.01.02

Content Tags Group
SNB Hideyoshi ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Hideyoshi 夢見る世界

Mon 2018.01.01

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 6.3 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Mon 2018.01.01

Content Tags Group
SNB Nobunaga ~ 2018 New Year’s Resolution ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Nobunaga 夢見る世界

Sun 2017.12.31

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 6.2 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Sat 2017.12.30

Content Tags Group
SNB Hideyoshi ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Hideyoshi 夢見る世界

Sat 2017.12.30

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 6.1 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki, Yashiro Taku 夢見る世界

Fri 2017.12.29

Content Tags Group
SNB Kenshin ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Kenshin 夢見る世界

Fri 2017.12.29

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 5.5 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Thu 2017.12.28

Content Tags Group
SNB Shingen ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Shingen 夢見る世界

Wed 2017.12.27

Content Tags Group
SNB Yukimura ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Yukimura 夢見る世界

Wed 2017.12.27

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 5.4 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikubo Shoutarou, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Wed 2017.12.27

Content Tags Group
SNB Masamune ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Masamune 夢見る世界

Tue 2017.12.26

Content Tags Group
SNB Motonari ~ 2018 New Year ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Motonari 夢見る世界

Tue 2017.12.26

Content Tags Group
SNB Nobunaga ~ 4* The Path You Believe ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Mobile, Morikawa Toshiyuki, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Nobunaga 夢見る世界

Tue 2017.12.26

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 5.3 ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Murase Ayumu, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Mon 2017.12.25

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 5.2 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yamashita Daiki 夢見る世界

Sun 2017.12.24

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 5.1 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Sat 2017.12.23

Content Tags Group
SNB Masamune ~ Login Letter ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Masamune 夢見る世界

Sat 2017.12.23

Content Tags Group
SNB Mouri ~ Chapter 0 ~ Aoi Shouta, Collaboration, Fujiwara Natsumi, Hirakawa Daisuke, Kadokawa, Kawanishi Kengo, Koyasu Takehito, Marvelous!, Mobile, Ono Yuuki, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood 夢見る世界

Fri 2017.12.22

Content Tags Group
SNB Kojuurou ~ Login Letter ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Kojuurou 夢見る世界

Fri 2017.12.22

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 4.5 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Marvelous!, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou 夢見る世界

Thu 2017.12.21

Content Tags Group
SNB Shigezane ~ Login Letter ~ Collaboration, Kadokawa, Marvelous!, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, SNB Shigezane 夢見る世界

Thu 2017.12.21

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 4.4 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Satou Takuya, Sengoku Night Blood, Umehara Yuuichirou, Yashiro Taku 夢見る世界

Wed 2017.12.20

Content Tags Group
SNB Date ~ Chapter 4.3 ~ Collaboration, Fujiwara Natsumi, Kadokawa, Kitamura Ryou, Marvelous!, Mobile, Murase Ayumu, Okamoto Nobuhiko, Otomate, Otome Games, Sengoku Night Blood, Yashiro Taku 夢見る世界